top of page

Brīdinājumi

  • Reālās preces ārējais izskats var atšķirties no fotogrāfijā attēlotā.

 

  • Informācija un interneta veikalā piedāvātais produkta apraksts ir vispārīga rakstura, tāpēc nav identisks uz produkta iesaiņojuma norādītajai informācijai.

  • Uz produkta iesaiņojuma norādītā informācija ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas, kas norādīta interneta veikalā piedāvāto preču aprakstos.

  • Mēs vienmēr iesakām lasīt un vadīties pēc informācijas uz preces iesaiņojuma.

  • Akcijas preču skaits ir ierobežots.

  • Likumā par alkohola kontroli ir paredzēts, ka Latvijas Republikā ir aizliegts tirgot un pārdot alkoholiskos dzērienus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

  • Akcijas precēm papildu atlaides netiek piemērotas.

  • Lietojot alkoholu, Jūs riskējat ar savu veselību, kā arī ģimenes un sabiedrības labklājību.

Ar pilniem www.obdogin.lv lietošanas un distances līguma noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvi rakstot uz epastu hello@obdogin.com vai pa pa tel. nr.: +371 29121221

Kontakti

T. +371 29121221
E. hello@obdogin.com
Rīga, Miera street 29, LV-1001, Latvija

Rekvizīti

SIA OBDO Gin
Miera iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija
Reģistrācijas Nr.: 50103451231
PVN Nr. LV50103451231
Licence
Nr. MT00000014965

Seko mums

  • facebook-logo-button_white
  • instagram_white

Visas tiesības rezervētas © 2023, OBDO GIN
Licence MT00000014965

bottom of page