top of page

Preču atgriešana

OBDO Gin SIA sniedz jums savus pakalpojumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem. Ja jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni vai iepērkaties tajā, jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi. 

 • Pārdevējs garantē savu preču kvalitāti saskaņā ar informāciju, kas pieejama uz produkta etiķetes.

 

 • Atverot produktu, jums jābūt uzmanīgiem, lai to nesabojātu, jo īpaši lietojot asus instrumentus.

 • Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

 

 • Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

 

 • Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes, ja preces piegādes brīdī ir bojātas.

 

 • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces ir saņemtas bez pretenzijām

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

 

 • Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

 

 • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz noliktavu: “Rīga, Miera iela 29/31, LV-1001”.

 

 • Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.

 

 • Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

 

 • Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

 

 • Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

Ar pilniem www.obdogin.lv lietošanas un distances līguma noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit

 

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvi rakstot uz epastu hello@obdogin.com vai pa tel. nr.: +371 29121221

Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai: MT Nr. 00000014965

Kontakti

T. +371 29121221
E. hello@obdogin.com
Rīga, Miera street 29, LV-1001, Latvija

Rekvizīti

SIA OBDO Gin
Miera iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija
Reģistrācijas Nr.: 50103451231
PVN Nr. LV50103451231
Licence
Nr. MT00000014965

Seko mums

 • facebook-logo-button_white
 • instagram_white

Visas tiesības rezervētas © 2023, OBDO GIN
Licence MT00000014965

bottom of page